Finance

Jak darovat peníze v roce 2022?

Chcete darovat peníze dětem, sourozenci nebo kamarádovi? Někdo se bude možná divit, ale je v tom rozdíl. Jedná se o to, že při darování peněz po nás legislativa vyžaduje zaplacení tzv. darovací daně.

Ať už darujete movitou či nemovitou věc, narazíte na dokument, který se nazývá darovací smlouva. Více o tom, jak darovat peníze se dozvíte v tomto článku.

Kdy písemně sepsat darovací smlouvu?

Občanský zákoník definuje darovací smlouvu takto: “Darovací smlouva je uzavřena v každém případě, kdy jeden člověk něco zdarma daruje druhému. U darování nemovitosti a v některých případech i u movitých věcí musí být darovací smlouva písemná.”

Nejrozšířenější darovací smlouva vzniká darováním peněz, ale darováno může být například i určité právo (licence). Tyto dary se obejdou bez nutnosti sepsat darovací smlouvu.

Jiný případ nastává, pokud darovací smlouva zahrnuje nemovitosti (i v tomto případě darování se platí daň z nemovitosti) nebo je-li darována movitá věc, u které při darování neproběhlo odevzdání a převzetí dané movité věci. Pak je potřeba zajistit, aby měla darovací smlouva písemnou formu.

Co by měla darovací smlouva obsahovat?

Darovací smlouvu si můžete napsat sami. Je však nutné, aby splňovala tyto základní údaje.

  • Nadpis „darovací smlouva“
  • Celé jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště dárce (dále jen „Dárce“)
  • Celé jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště obdarovaného (dále jen „Obdarovaný“)
  • Věta: „Smluvní strany se shodly na následujícím.“
  • Předmět smlouvy – co se daruje, specifikace darování a jeho průběh, případné vady
  • Účel smlouvy – k čemu je možné dar používat
  • Běžná závěrečná ustanovení – jak lze smlouvu upravit či doplnit, v kolika kopiích je smlouva vyhotovena
  • Vlastnoruční podpisy s datem a místem

Chcete darovat větší obnos peněz? Tak to je budete muset zdanit. Kdo ale musí darované peníze zdanit a jak můžete darování peněz ozvláštnit?

Dar podléhá dani jen v některých případech

Stát je takový malý příživník, který vás obírá o peníze v každém okamžiku. Dokonce i dar musíte zdanit. Dostanete-li například 3 000 000 Kč od cizích lidí, tak je musíte zdanit. Částky menší 15 000 Kč, nebo peníze od příbuzných ale zdanit nemusíte.

Placení daní

Kdo platí darovací daň?

Darovací daň platí nabyvatel. Jen pokud nemá nabyvatel sídlo, nebo trvalý pobyt v ČR, tak je poplatníkem dárce. V případě, že dárce poplatníkem není, tak je ručitelem. To znamená, že když obdarovaný nezaplatí daň za darované peníze, tak je bude správce daně vymáhat od vás.

Kdo je od daně osvobozen?

Od darovací daně jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupin I. a II. Skupina I. jsou příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Skupina II. jsou příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku.

Dědictví v rodině

Dříve nebylo třeba do daňového přiznání uvádět žádné dary osvobozené od daně. Dnes musíte hlásit veškeré dary nebo výhry, které přesáhnou 5 milionů korun. Pokud to neuděláte, dodání vám stát jejich nabytí zpětně, bez ohledu na to, že původně se na ně daň nevztahovala.

A kdo a do kdy musí platit?

Darovací daň musí zaplatit osoby zařazené do skupiny III., čili ostatní fyzické a právnické osoby. To ale jen v případě, že hodnota daru převyšuje 15 000 Kč za jeden rok. Vyšší částky je třeba řádně zdanit. Darovací daň je třeba zaplatit do 30 dnů od doby, kdy dostanete do ruky platební výměr o vyměření daně.

Zajímavé způsoby darování peněz

Pečlivě si proto rozmyslete, komu darujete větší obnos peněz. Dáváte-li peníze svým příbuzným, tak nic platit nemusí. Větší obnos peněz je vhodné darovat hotově, nebo převodem na účet. S menším obnosem peněz si ale můžete pohrát. Například jej můžete vložit do balónku, z něhož se peníze rozletí. Také je třeba můžete darovat ukryté v nějakých předmětech. Dejte si ale pozor na to, ať tam nezůstanou ukryté navždy.

Vzor darovací smlouvy

Zde přikládáme aktuální vzor darovací smlouvy: Darovací smlouva vzor

TIP na konec: Darování nebo dědictví?

Chcete majetek předat už za života nebo spoléhat na dědické řízení, kdy už se bude jednat o vás bez vás? Obecně platí, že příbuzným se většinou vyplatí darovat za života. Přátelům, známým a dalším radši odkažte majetek až dědictvím.

 

 

4.5/5 - (14 Hodnocení)

Monade.cz

Jsme internetový magazín Monade. Publikujeme rady, tipy, novinky, srovnání, testy, recenze aj. Náš tým je složen z mladých lidí. Píšeme o různých tématech, podle toho, o co se daný redaktor právě zajímá. Všechny informace jsou ověřeny a podloženy skutečnými daty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..