Bydlení

Co potřebujete cizinec k práci v ČR?

V tomto článku se dozvíte všechny důležité informace k tomu, abyste mohli získat vízum pro cizince v České republice a samozřejmě společně s povolením k pobytu. Také se zde dozvíte, jaký je rozdíl mezi různými pracovními povoleními a na co si dát pozor, když budete toto povolení chtít získat.

Povolení k zaměstnání

Jedná se o základní typ povolení, je jedním z nezbytných dokladů, aby bylo vyřízeno povolení k pobytu, ale jeho získání neopravňuje cizince ihned k vykonávání práce. Nejdůležitější je, že se za cizince musí zaměstnavatel zaručit, že mu práci poskytne, že jej zaměstná. Nejsou zde jinak kladeny žádné zvláštní požadavky. Toto povolení je platné maximálně dva roky, ale vždy je možné jej o další dva roky prodloužit a to opakovaně.

povolení k zaměstnání

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta již je specifické povolení, které už jeho majitele opravňuji i k výkonu povolání na území České republiky. A také k pobytu jako takovému. Je zde důležité splnit, aby žadatelova pracovní doba byla nejméně patnáct hodin týdně, a měsíční mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Platnost této karty je na dva roky a vždy je možné opakovaně prodlužovat (o dva roky).

Modrá karta

Toto povolení již není jednoduché získat. Opravňuje žadatele jak k pracovnímu poměru, tak pobytu, ale její získání musí být podloženo ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním. Plat musí být sjednán tak, aby hrubá mzda odpovídala nejméně 1,5 násobku průměrné roční mzdy. Modrá karta se vydává na 2 roky a následně je možné ji opakovaně prodlužovat.  

Kdy může být cizinci poskytnuta práce v ČR

Cizince může zaměstnavatel v ČR zaměstnat pouze v případě, že cizinec má platné povolení k zaměstnání a pobytu na území ČR. Další nutností je, aby cizinec měl pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo písemnou dohodu o provedení práce. Pracovní a mzdové podmínky by pro cizince měly být stejné, jako pro občana ČR.

razítko viza

Povinnosti zaměstnavatele

Velmi důležitou povinností zaměstnavatele je nahlásit na Úřad práce, že má pro cizince pracovní místo. Je nutné oznámit druh práce, místo výkonu, požadavky na cizince a ostatní základní informace. Zaměstnavatel musí informovat o nástupu cizince do zaměstnání a také o případném odchodu z práce a uvést skutečnost, proč k tomu došlo.

Za jakých podmínek je možná práce pro cizince v ČR?

Cizinec musí mít povolení k zaměstnání, modrou kartu nebo zaměstnaneckou kartu.

Kdo může žádat o povolení k zaměstnání?

Zažádat může téměř kdokoliv. Může se jednat o sezónní práce, krátkodobé zaměstnání do tří měsíců, také o příležitostné zaměstnání osob mladších 26 let věku nebo časově omezené zaměstnání v rámci zvyšování dovednosti a kvalifikace osob.

K povolení k zaměstnání se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Cizince může v tomto procesu zastupovat buď zaměstnavatel, nebo zplnomocněný zástupce.

Náležitosti žádosti povolení k zaměstnání

Aby byla žádost o pracovní povolení pro cizince akceptována, musí obsahovat naprosto přesnou identifikaci cizince, jedná se o pasové údaje, občanství, rodné číslo, bydliště a další. Samozřejmě také doručovací adresu a adresu v zemi jeho trvalého pobytu, identifikace cestovního dokladu (orgán, který jej vydal, číslo dokladu a jiné), identifikaci budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, IČO aj.) a specifikaci práce, kterou bude vykonávat, včetně místa a doby výkonu práce.

Dále je nutné doložit kopii cestovního dokladu cizince, doklady, které osvědčují způsobilost cizince danou práce vykonávat (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list aj.), písemné vyjádření zaměstnavatele, že daného cizince zaměstná, a další doklady, které mohou být ke konkrétnímu druhu zaměstnání vázány.

Zajímá vás tato problematika více nebo potřebujete pomoc s vyřízením? Další informace najdete na stránkách www.irsczech.com

5/5 - (2 Hodnocení)

Monade.cz

Jsme internetový magazín Monade. Publikujeme rady, tipy, novinky, srovnání, testy, recenze aj. Náš tým je složen z mladých lidí. Píšeme o různých tématech, podle toho, o co se daný redaktor právě zajímá. Všechny informace jsou ověřeny a podloženy skutečnými daty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..