Rodina

Kdo má nárok na placené volno na pohřeb

Smrt je součástí života a většina lidí někdy zažije ztrátu blízké osoby. Se vším tímto smutkem přicházejí obtížné logistické úkoly, které je třeba provést; pro zaměstnance však také přibývá pocit stresu z toho, že si budou muset vzít volno v práci. Dnes se tomuto nepříjemnému tématu věnujeme a prozkoumáme, kdo má při rozloučení se svým drahým zesnulým nárok na placené volno pro pozůstalé.

Pokud vám umřel blízký člověk, pravděpodobně se musíte zabývat v první řadě otázkou pohřbu. Budete muset zvážit, jaký typ pohřbu zvolíte, jakou vyberete kytici a květinovou výzdobu a jaká hostina bude nejvhodnější. Také ovšem potřebujete čas na truchlení a vyrovnání se se ztrátou blízkých. Na jaké volno tedy máte nárok ze zákona?

Komu vzniká nárok na volno na pohřeb?

Podle zákona ho mají zaměstnanci, kteří ztratili manžela, manželku, jiného blízkého příbuzného nebo osobu, se kterou žili ve společné domácnosti.

V České republice existuje právní regulace týkající se volna na pohřeb pro zaměstnance, která je obsažena v zákoníku práce (Přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.). Tento zákon garantuje zaměstnancům nárok na placené volno v případě úmrtí blízkého člověka.

Pojem „blízký člověk“ však může být rozšířen i na další osoby, se kterými má zaměstnanec osobní a blízký vztah.

Pokud jste ztratili manžela/ku, druha/družku nebo dítě máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a jeden den navíc na účast na pohřbu.

V případě úmrtí jiného blízkého rodinného příslušníka – sourozence, rodiče, tchána, tchyně, švagra, švagrové, snachy, zetě – máte nárok na jeden den placeného volna a jeden den navíc, pokud zajišťujete pohřeb. Tedy, pokud jste uveden jako objednavatel pohřbu, máte nárok na jeden den na jeho zařízení a jeden den na účast na něm. Nemohou to tedy být nikdy dva po sobě jdoucí dny.

O placené volno můžete požádat také v případě, že zařizujete pohřeb pro zesnulého:

  • rodiče svého partnera
  • druha svého dítěte
  • manžela svého sourozence

Na jeden den placeného volna máte nárok, pokud zesnula osoba, se kterou sdílíte společnou domácnost, ale nejste v příbuzenském vztahu, případně jste ve vzdáleném příbuzenském vztahu. Jedná se například o prarodiče – ovšem jen pokud s nimi sdílíte domácnost. Pokud tedy zemřel váš strýc, teta, bratranec, sestřenice nebo váš nevlastní rodič či sourozenec, a společnou domácnost s ním nesdílíte, nemáte bohužel nárok na volno, a to ani v případě, že byste zařizovali pohřeb.

Zákon ovšem stanovuje nárok na volno po dobu nezbytně nutnou k účasti na pohřbu a cestu na něj – maximálně však jeden den – v případě úmrtí prarodičů nebo vnuků, kteří s vámi domácnost nesdílejí.

Pohřeb
Pohřeb

Pohřeb kolegy

V případě, že zesnulým je váš spolupracovník, máte nárok na placené volno na dobu nezbytně nutnou, maximálně jeden den, k účasti na pohřbu. V tomto případě ovšem zaměstnavatel sám stanovuje zaměstnance, kteří mají nárok na účast na pohřbu a volno s ním spojené, proto záleží vždy na konkrétním případu.

Ostatní případy

Pokud je zesnulým někdo, kdo nepatří do výše uvedených, bohužel vám nezbývá než požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené nebo o neplacené volno. Nárok na placené volno na účast na pohřbu vám může ovšem také zaniknout, a to v případě, že jste v daném měsíci měli neomluvenou absenci v práci. Potom se může stát, že vám zaměstnavatel volno odmítne dát a nic proti tomu nezmůžete.

Smuteční kytice
Smuteční kytice

Rozptyl – volno na více dnů?

Ze zákona o pohřebnictví se pohřbem rozumí uložení lidských ostatků do hrobu nebo hrobky nebo jejich zpopelnění v krematoriu. O rozptýlení popela nebo jiném uložení urny do hrobu či jiných formách pohřbu zákon nehovoří, pokud jsou spojené se společným rozloučením pozůstalých, může je zaměstnavatel považovat za formu pohřbu.

Ovšem, pokud by takový ceremoniál nebo rozloučení bylo otázkou více dní, už o volno žádat nemůžete – ze zákona jde vždy o maximálně jeden den na pohřeb. Případně záleží na benevolenci zaměstnavatele, zda vám vyjde vstříc a poskytne volno navíc.

Co musíte doložit

Pohřební služba vám v případě potřeby vystaví potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele. Pokud jste objednavatelem pohřbu a čerpáte den volna navíc na jeho zařízení, můžete do zaměstnání přinést smlouvu z pohřebního ústavu, která bude jasně poukazovat na vás jako objednavatele.

Pohřební vůz Mercedes
Pohřební vůz Mercedes

Smrt milovaného člověka je vždy těžkou zkouškou. Navzdory tomu, že se v takových chvílích sami cítíme ztraceni, musíme čelit mnoha rozhodnutím a výzvám. Mezi důležité otázky patří, co dělat s pozůstalostí, jak se postarat o ostatní příbuzné a jak naložit s časem, který máme před sebou. V průběhu smutečního procesu je důležité si uvědomit, že si musíme i sami na chvíli odpočinout a zamyslet se nad svým životem. Proto je klíčové najít si čas na sebe, být sám se sebou a zpracovat ztrátu, abychom mohli pokračovat v životě dál.

5/5 - (1 Hodnocení)

Monade.cz

Jsme internetový magazín Monade. Publikujeme rady, tipy, novinky, srovnání, testy, recenze aj. Náš tým je složen z mladých lidí. Píšeme o různých tématech, podle toho, o co se daný redaktor právě zajímá. Všechny informace jsou ověřeny a podloženy skutečnými daty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..