Jak darovat peníze?

Chcete darovat větší obnos peněz? Tak to je budete muset zdanit. Kdo ale musí darované peníze zdanit a jak můžete darování peněz ozvláštnit?

Dar podléhá dani jen v některých případech

Stát je takový malý příživník, který vás obírá o peníze v každém okamžiku. Dokonce i dar musíte zdanit. Dostanete-li například 3 000 000 Kč od cizích lidí, tak je musíte zdanit. Částky menší 20 000 Kč, nebo peníze od příbuzných ale zdanit nemusíte.

Placení daní

Kdo platí daň?

Darovací daň platí nabyvatel. Jen pokud nemá nabyvatel sídlo, nebo trvalý pobyt v ČR, tak je poplatníkem dárce. V případě, že dárce poplatníkem není, tak je ručitelem. To znamená, že když obdarovaný nezaplatí daň za darované peníze, tak je bude správce daně vymáhat od vás.

Kdo je od daně osvobozen?

Od darovací daně jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupin I. a II. Skupina I. jsou příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Skupina II. jsou příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku.

Dědictví v rodině

Dříve nebylo třeba do daňového přiznání uvádět žádné dary osvobozené od daně. Dnes musíte hlásit veškeré dary nebo výhry, které přesáhnou 5 milionů korun. Pokud to neuděláte, dodání vám stát jejich nabytí zpětně, bez ohledu na to, že původně se na ně daň nevztahovala.

A kdo a do kdy musí platit?

Darovací daň musí zaplatit osoby zařazené do skupiny III., čili ostatní fyzické a právnické osoby. To ale jen v případě, že hodnota daru převyšuje 20 000 Kč za jeden rok. Vyšší částky je třeba řádně zdanit. Darovací daň je třeba zaplatit do 30 dnů od doby, kdy dostanete do ruky platební výměr o vyměření daně.

Zajímavé způsoby darování peněz

Pečlivě si proto rozmyslete, komu darujete větší obnos peněz. Dáváte-li peníze svým příbuzným, tak nic platit nemusí. Větší obnos peněz je vhodné darovat hotově, nebo převodem na účet. S menším obnosem peněz si ale můžete pohrát. Například jej můžete vložit do balónku, z něhož se peníze rozletí. Také je třeba můžete darovat ukryté v nějakých předmětech. Dejte si ale pozor na to, ať tam nezůstanou ukryté navždy.

Jak darovat peníze?
5 (100%) 4 votes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.